Breza.cz

Jak funguje automatická závlaha

Automatický závlahový systém funguje na základě naprogramování řídící jednotky, která řídí proces závlahy. Závlahový systém se skládá s již zmíněné řídící jednotky, která ovládá zavlažovací systém tím, že otvírá a zavírá v určený čas ventily. Tyto ventily pouštějí vodu k různým druhům rozstřikovačů. Voda pak proudí s těchto rozstřikovačů po určenou dobu na určenou plochu. Celý systém je samozřejmě napojený na zdroj vody. Zdrojem může být klasický vodovodní řád, ale i třeba voda ze studny nebo dešťové jímky čerpaná výkonným čerpadlem.